Malbork ul. Westerplatte 36-38

NA TERENIE MALBORKA TRANSPORT GRATIS PRZY ZAMOWIENIU MINIMUM 500ZŁ

0 produktów: 0,00zł

Z?o?enie zamówienia na naszej stronie to nic prostszego. U nas nie musisz by? zarejestrowanym u?ytkownikiem. Wystarczy klikn?? w dany produkt. Nast?pnie na bordowej belce wybra? odpowiedni? ilo?? i zatwierdzi?.

Po tych czynno?ciach zostaniemy przekierowani do naszego koszyka. W tym miejscu strony widzimy jakie produkty mamy w koszyku. Mo?emy zwi?kszy? lub zmniejszy? ich ilo??. Je?li chcemy kontynuowa? zakupy klikamy w d?ugi przycisk poni?ej tabelki z napisem "wró? do zakupów".

Je?li chcemy finalizowa? nasze zamówienie wystarczy poni?ej koszyka zamówie? w odpowiednim formularzu wpisa? swoje dane i nacisn?? przycisk "wy?lij zamówienie". I to koniec, zamówienie zosta?o wys?ane na Pa?stwa maila oraz przekazane do naszego systemu.

NEO warsztat mobilny NEO


Strona główna » NARZ?DZIA » skrzynki narz?dziowe » NEO warsztat mobilny NEO

 
Skrzynka narz?dziowa na ko?ach NEO 84-115 to funkcjonalny warsztat mobilny sk?adaj?cy si? z 3 funkcjonalnych elementów: skrzynki narz?dziowej, czterech ergoboxów oraz ze skrzyni na wi?ksze narz?dzia. Znajdzie zastosowanie w ka?dym warsztacie i u?atwi uporz?dkowanie narz?dzi.

Charakterystyka produktu:

- Ergoboxy zosta?y zaopatrzone w 4 organizery, które u?atwiaj? uporz?dkowanie narz?dzi

- Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego, które daje gwarancj? d?ugiej ?ywotno?ci produktu

- Istnieje mo?liwo?? rozmontowania warsztatu, co pozwala na ?atwiejsze czyszczenie

- Górna skrzynka posiada 4 organizery, gdzie mo?na przechowywa? drobne narz?dzia

- Zaopatrzony w dwa uchwyty, które umo?liwiaj? sprawne i wygodne przenoszenie lub ci?gni?cie

- Dodatkowym u?atwieniem transportu s? zamontowane ko?a

- Posiada metalowe zatrzaski z miejscem na k?ódk?, która dodatkowo zwi?kszy bezpiecze?stwo przechowywania

cena: 225 zł

ILOSC:

O firmie

Jakosc

Polityka prywatnosci

Kontakt

Oferta

Nowosci

Promocje

Jak składać zamówienia

Sposób dostawy

Płatnosci

Reklamacje

ul. Westerplatte 10-12
tel. ( 055 ) 272 01 81
fax ( 055 ) 273 52 25

Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:30 - 17:30
sob. 8:00 - 14:00